Стрелец

Ако се налага да пътувате, запознайте се предварително с особеностите на маршрута и даже на района. Желателно е да си осигурите и спътник, на когото можете да разчитате в случай на авария или инцидент.