Дева

Не залагайте на дългосрочно сътрудничество с делови партньори, които познавате отскоро. Осигурете си период от време, в който бихте могли да се убедите в коректността им, преди да задълбочите общия бизнес.