„В локвата едни виждат калта, а други – отражението на звездите!“ – Имануел Кант

13 неща, които носят лош късмет