Карта на деня – Рицар на чашите. Днес се пада рицар чаши, което говори за ден на новините и комуникацията. Ще общуваме с лекота. За мнозина може да се окаже ден, в който ще получат новина или ще успеят с положителна развръзка на сложен проблем. За други може да е ден, в който ще научат за нечии романтични чувства и намерения.

Рицар чаши е воден от сърцето и емоциите, затова днес може да се окаже, че сте се влюбили или че сте обект на нечии чувства.