Телец

Отношенията с околните (колеги, партньори, съседи) на моменти ще са проблемни, но дори да се стигне до открити спорове, в края на седмицата противоречията ще се уредят. Избягвайте категоричните изказвания и прекалено настойчивото изразяване на позицията си. Ще се справите с въпроси, засягащи финансите, реорганизация на бизнеса и изобщо работа, чието изпълнение зависи персонално от вас. Действайте с умерено темпо, въздържайте се от излишни претенции и най-вече капризи.