Лъв

Екипната работа ще е не само ефективна, но и печеливша. Лесно постигнатите прекрасни резултати ще са източник на удовлетворение и добро самочувствие. Хора от миналото отново ще се появят в живота ви с предложения и идеи за нови проекти. Изслушайте ги старателно и преценете ефекта от съвместната работа в перспектива.

Във връзка с нея и необходимост от получаване на допълнителна информация или участие в кратко обучение е вероятно да се наложи да предприемете кратко пътуване към място, което познавате. Новите впечатления от него обаче ще са различни и вълнуващи. Презентирайте уменията си в колкото е възможно по-широк мащаб, няма да съжалявате.