Лъв

Ориентирайте се към дейности, пряко свързани със състоянието на финансите ви. Ще успеете да отстраните някои допуснати грешки, да избегнете излишни разходи и да коригирате очакванията си спрямо част от инвестициите.