Лъв

Замислите ви почти изцяло ще зависят от външни фактори, така че е добре да прецените важността им и да се съобразите с тях. Колкото сте по-готови за гъвкава реакция и прилагане на различни варианти, толкова по-лесно ще стигнете до желания краен резултат.