Телец

По-голямата част от дискутираните въпроси ще са не просто спорни, а направо конфликтни. Отстоявайте позициите си, само ако разполагате с неоспорими аргументи. Проявата на упоритост във всички останали случаи ще навреди на реномето ви.