Приключи кандидатстването за конкурса на ТЕВА „Заедно за здраве“. Неговата мисия е да насърчава инициативи или програми, които влияят положително на живота на пациентите и техните семейства – за по-хуманна среда, за по-добра грижа и здравеопазване. В първата година от реализирането на програмата в България, бяха получени 36 проекта от 36 организации от цялата страна. Проектите са фокусирани върху информираността, грижата, подкрепата към пациенти с различни заболявания. Кандидатстващите за финансиране от Тева проекти са насочени към детско здраве, психологическа помощ към пациенти с редки заболявания, с онкологични заболявания, към по-достъпна здравна грижа за пациенти в труднодостъпни райони в България.

Конкурсът „Заедно за здраве“ ще отличи с най-висока оценка онези инициативи или програми, които влияят положително на живота на пациентите и техните семейства.

Предстои всички проекти да бъдат прегледани и оценени от специална комисия, а победителите ще бъдат избрани от служителите на компанията чрез гласуване. Имената на организациите и отличените проекти Тева ще обяви на специална церемония през ноември.

„Чрез всичко, което правим, ние се стремим да бъдем надежден и стабилен партньор на общността, в която работим. Нашите служители се гордеят, че са част от индустрия, която променя живота на хората по света към по-добро. Радваме се, че с този конкурс ще можем да помогнем на тези, които се грижат за по-добрия живот на пациентите“ – Николай Хаджидончев, изпълнителен директор на Тева Фарма ЕАД.