Рак

Не се заемайте с изпълнението на никаква чисто практическа задача, ако не сте уточнили всички детайли. Особено предпазливи бъдете, ако става дума за някакви битови ремонти у дома, в чиято организация не са взели участие членовете на семейството.