Лъв

Намалете темпото и анализирайте постигнатите до момента резултати. Преценете обективно и самокритично причините за допуснатите грешки. Скоростта на предстоящия напредък зависи от желанието ви да осъзнаете собственото си участие в появата им. Базирайте краткосрочните си бъдещи планове на опита и ресурсите, осигурени до момента. Разпределите ли правилно приоритетите, ще си обезпечите и подкрепа. Влиянието ви върху околните ще е устойчиво и неоспоримо, а начинът да ги спечелите изцяло на своя страна е да сте готови за временни компромиси. Придържайте се към принципа, че малките стъпки всъщност водят към голям напредък.