Телец

Обмисляйте старателно финансовите си операции. Склонни сте да взимате кардинални решения и вместо седем пъти да премерите, седем пъти да отрежете. Не забравяйте, че пак на вас ще се наложи да оправяте допуснатите грешки.