Телец

Един или няколко от хората, с които си общувате в днешния ден ще се опита да ви прехвърли лошото си настроение. Постарайте се да се дистанцирате, доколкото е възможно, а и да не реагирате враждебно.