Везни

Не е изключено да получите окончателен отговор на юридически въпрос, по чието уреждане работите от доста време. Първоначално може и да не отговаря на очакванията ви, но все пак ще е по-добре от нищо или от неизвестността, в която сте били до момента.