Свободно време

Нумерологична прогноза за 2024-а

Нумерологичен анализ на астролога Петя Георгиева

10.12.2023г. / 09 00ч.
Аз жената
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Едно от числата с най-интересна вибрация е осмицата, която ще характеризира особеностите на 2024-та г.

Осмицата се свързва с енергия, изобилие, власт, финансов успех и материални придобивки. Число на справедливостта. Символизира стремежа към големи постижения и следването на впечатляващи амбиции. Свързано е с критичен ум, с изплащане на дългове.

Формата на Осмицата е изображение на безкрайността. Алегория на вечния порив за справяне с проблемите, които понякога се оказват драматични.
Според източната философия осмицата свързва кармата с настоящето, казва ни: „каквото посееш, това ще пожънеш“, т.е. припомня ни, че всяко наше действие ще предизвика последствия.

От гледна точка на развитието, осмицата е образ и на промяната, на трансформацията. Олицетворява възхода след падението или изграждането след разрухата, миналото, върху което ще се сътвори бъдещето.

Свързани статии

Поотделно погледнато числото на годината се състои от цифрите 0, 2 и 4, като всяка една от тях носи своята уникална енергия и символика, а съчетанието им допълва по особен начин характеристиката на годината.

Двойката е число на хармонията, сътрудничеството и равновесието, число което помага. Любовта, която гради, пътят по който човек е тръгнал. Фактът, че се повтаря два пъти подсказва, че през следващата година е желателно да насочим усилията си към установяване на спокойни отношения, изглаждане на противоречията и ефективно партньорство.

Четири работи в материалния свят. То е квадрат и кръстопът, начин на примирение на двe двойки. Четворката е число на стабилността, на трудолюбието, на волята. Насочено е към изграждане на стабилен фундамент за разгръщане на продължителните проекти.

Свързани статии

По друг начин казано, напредъкът като цяло ще изисква последователност, методичност и старание.

Що се отнася до нулата, то в нея е заложен духовния корен на материалната природа. Тя носи скрития потенциал на творението.

Нейното значение е съпровождащо, то е връзка между протранството и времето, изразено в безконечната й форма. Тя е условие и среда за проява на силите. Израз на универсалната енергия, хармония и истина. Присъствието ѝ до/след всяко друго число увеличава стойността му. В конкретния случай ще „умножи“ енергията на двойката.

Друга интересна особеност е връзката между двойката и четворката. Цифрата 4 не само е кратна на 2, тя е резултат от две равностойни комбинации, а именно 2+2 и 2х2. Закономерност, която в класическата нумерология подсказва за появата на някои не особено приятни ограничения или пък активиране на отрицателни качества като пасивност, мързел, склонност да се „плува по течението“, безразличие към собствените успехи.

Неведнъж в рамките на годината ще сме поставени пред сложен избор, който трябва да направим самостоятелно, игнорирайки чуждото влияние, за да се избавим от страховете си.

Свързани статии

Необходимостта „от две злини да преценим коя е по-малката“ ще изисква осъзнато партньорство и търпение, за да можем да реагираме в точния момент по правилния начин. От всяка работа трябва да търсим изгода не само за себе си, но и за човека (хората) до себе си. Резултатите ще дойдат като ефект от положените общи усилия.

В китайската култура цифрата 8 се възприема като изключително щастливо число, тъй като йероглифът, с който се изписва е ключов и участва в изписването на редица сложни думи, символизиращи щастието и напредъка.

В индийската култура се възприема като символ на равновесието и хармонията, баланс между материалното благополучие и духовното израстване. Свързано е и с дхармата – праведния житейски път.

Със сигурност може да се каже, че в годината на осмицата ще се налага да прогнозираме бъдещето и да взимаме решения с дългосрочни последствия.
Ще е задължително да съчетаваме личните си цели със социалните условия, за да постигнем професионалния напредък, към който се стремим.

От съществено значение е да използваме ресурсите си максимално ефективно, да инвестираме в личностното си развитие и да дефинираме смисъла на собствения си живот.

Автор на статията: астролог Петя Георгиева.

Коментирай
4 rate up comment 1 rate down comment
анонимен ( преди 2 месеца )