Позитивният модел на възпитание се основава на разбирателство между родителите и детето. За много родители контролът на непокорните деца е висша трудност. Повечето реагират като заплашват децата с някакво наказание, за да ги накарат да направят нещо – да си подредят стаята, да си изядат плодовете или да се приберат навреме след училище.

Повечето деца изпълняват тези „команди“, но не защото разбират същината им, а единствено заради страха от наказанието. Според методите на позитивното родителство родителят трябва да съумее да изгради доверие и авторитет, без да плаши детето със силови методи.

Акцентът върху сътрудничеството трябва да е на първо място. То ще елиминира конфликтите и ще подобри резултатите от поставените задачи за детето. За да убедите детето да сътрудничи в изпълнението на различни задачи, както и да намалите съпротивителните му изблици, са ви необходими следните методи на комуникация:

Разберете точната причина за нежеланието на детето ви да слуша и за това защо се противопоставя

Винаги има причина за неудовлетвореността на детето. Ако детето не иска да сътрудничи, значи нещо го притеснява . Най-често това се случва, защото детето се чувства така, сякаш родителите му не го разбират. Затова родителите трябва да се постараят да намерят причината за това поведение.

Още по темата

Слушайте детето

Нека детето да усети, че има смисъл да ви споделя, да разказва преживяното през деня и онова, което го притеснява. Нека знае, че го слушате и обръщате внимание на всичко, което казва. Колкото по-взаимодействащи са отношенията ви, толкова повече ще редуцирате сблъсъците помежду ви.

Нека детето да знае, че сте го чули

Не е важно просто да се направите, че го слушате, а междувременно умът ви да е зает с хиляди мисли за проблеми, работа, пари и какво ли още не. Колкото и да е трудно, абстрахирайте се от всичко останало и покажете на детето, че сте чули и асимилирали всичко, което то ви е казало.

Показвайте на детето варианти за решаване на проблема

От голямо значение е във всяка ситуация да се подчертават плюсовете и минусите. Не подминавайте нито една ситуация. Провокирайте детето да мисли за решения, изходи и поуки от различните проблематични ситуации. Нека се научи да разсъждава логически и да осъзнава последствията от действията си.

Отлагайте изпълнението на желанията на детето

Добре е децата да не свикват, че всяко тяхно желание ще бъде изпълнено на мига. Това поведение рискува да разглези прекалено детето, да размие представите му за ценности и норми. В някои случаи дори е препоръчително не само забавяне на изпълнението, но и отказ според преценката на родителя.