Живеем във време, в което децата започват да свикват да получават всичко, което искат. Презадоволени са откъм играчки, техника и забавления. Но много родители не се замислят колко пагубно е това за ценностната система на детето и бъдещото му формиране като човек.

Кои са най-добрите стратегии, които ще ви помогнат да отгледате неразглезено дете

Не се поддавайте на гневни изблици

Всеки път, когато детето поиска нещо и вие му откажете има вероятност то да избухне в гняв. Особено ако е свикнало да му се угажда трудно ще го отучите от този навик. Не е лесно, но е постижимо с много търпение и спокойствие. 

Важно е да не избухвате и вие в отговор на яростта на детето. Приемете, че тези изблици са естествено еволюционно явление, което с малко повече настоятелност може да бъде пречупено. 

Правете разлика между нуждите и желанията

Нормално е родителското желание винаги да угодят и да направят всичко необходимо за детето. Но за да се избегне опасността от разглезване трябва да се налагат определени граници. Важно е родителят да се научи да разграничава нужното от желаното. 

Още по темата

Правете тържествата заради хората, не заради подаръците

Винаги поставяйте акцент върху събиранията с хората заради самото забавление и отбелязване на събитието. Нека очакването да не е белязано само от желанието за получаване на подаръци.
Всички деца обичат подаръците, но е важно да разберат, че те не са от първостепенно значение. 

Парите се заработват, не се раздават

Този момент е много тънък, защото ако всичко се обръща в пари, детето може да се превърне в меркантилен млад човек, който вижда във всяко свое действие възможност за печалба. 

Именно заради това не трябва да обещавате непременно парична награда за 6-ца в училище, за изхвърлянето на боклука, за подреждането на стаята или за написването на домашното. Така детето ще свикне, че само ако свърши онова, което се иска от него, веднага ще получи пари. 

Важно е също да не бързате да купувате нещо скъпо, например смартфон, компютърна игра или някаква друга скъпа вещ, когато детето я поиска. Обяснете му, че трябва да се потруди, за да заслужи правото да получи играчката. 

Не се притеснявайте да казвате „не“

Очаквайте съпротива всеки път, когато кажете „не“ на детето си. Това е нормално. Свикнете с този факт и ще се убедите как и детето започва да свиква и поетапно да осъзнава смисъла на това „не“.