Няма родител, който да не иска детето му да притежава силен и борбен характер. Качествата на характера се развиват чрез взаимодействие между семейството, училището, социалната среда и разбира се, индивидуалните особености на детето.

Но как родителите могат да насърчат развитието на детето от гледна точка качествата на характера? Какви инструменти и възможности могат да бъдат използвани?

Семейна култура на характера

Родителите, които проявяват силни черти на характера, предават своите ценности на детето директно чрез примери. Моделирането посредством действия е най-добрият, стар и изпитан метод не само в човешката природа, но и в животинската.

Малките се научават да подражават първоначално несъзнателно в невръстна възраст, а в зряла оценяват и съзнават полезните страни на родителския пример.

Директни инструкции чрез акценти в точния момент

Винаги трябва да се възползвате от момента, за да обясните, порицаете или насърчите дадено действие на детето. Примерите са хубаво и полезно нещо, но понякога силата на думите си казва своето.

Създайте навик на детето да обмисля думите и действията си. Насърчавайте мислене, което да върви в посока, полезна за бъдещите успехи на детето. Нека то се научи да мисли в перспектива, да цени дисциплината и да преценява последствията от погрешните действия. Няма да е лесно, но това е правилната посока според специалистите по детско-юношеска психология.

Разказвайте фрагменти от фамилната история

Примерите от историята винаги са от изключителна важност. Най-ценни са, когато се отнасят до близки хора, а не просто до някакви непознати личности.

Още по темата

Правейки децата съпричастни към опита от вашия живот и този на близките ви, кара децата да преосмислят ценностите и поведението си, да се стремят към постигане на нещо важно, което ги е вдъхновило от вашите истории и разкази.

Книгите също имат своята особена важност за изграждане на характера, защото човек неминуемо се идентифицира с някой от героите, приемайки чертите от характера му за свои и отъждествявайки своите ценности и действия с неговите. В този смисъл ваша задача като родители е да подчертаете на детето важността на четенето.

Обучение чрез преживяване

Ясно е, че най-добрите образователни модели се постигат чрез пример и директно преживяване. Човек се учи от грешките и постиженията си. Прекарвайте повече време с детето, за да можете адекватно да подчертаете важните неща, случващи се със и около детето.