Деменцията е група от мозъчни разстройства, които причиняват проблеми с паметта и повлияват негативно мисловните процеси. Някои от кардиналните знаци на деменция са спад в когнитивните функции и загуба на памет, което може да се отрази на ежедневните дейности, мисленето, запомнянето, ориентацията, езика, изчисляването и преценката.

Деменцията не е част от естествените процеси на стареене. Тя засяга между 3 и 11% от населението на земята и възрастни хора между 65 и 69 години. Наследствената деменция се среща доста рядко, но е възможна. Съществува също и детска деменция.

За повечето хора болестта на Алцхаймер е най-известното такова състояние. Но то не е единствено. Съществуват няколко вида деменции. Кои са те?

Видове деменция

Едни от най-често срещаните видове деменция са болестта на Алцхаймер, съдовата (васкуларна) деменция, фронтотемпорална деменция и болестта на Леви, известна още като деменция с телца на Леви.

70-80% от пациентите с деменция имат болестта на Алцхаймер. При Алцхаймер, химичната структура на мозъка се променя, което води до смърт на мозъчните клетки.

Съдовата деменция се причинява от отмиране на мозъчни клетки поради липса на кислород.

Дегенерацията на нервните клетки, причинена от наличието на малки сферични структури в тези клетки, известни като телца на Леви, също предизвиква деменция.

Фронтотемпоралната деменция представлява дегенерация на предния или темпоралния дял на мозъка.

Как се поставя диагнозата?

Диагнозата деменция се основава на поведенчески симптоми на пациента, както и скали за оценка на когнитивните способности и психическия статус. Към момента няма установен лек за тези състояния, но развитието им може да се забави с медикаменти и някои експериментални терапии.

Рискови фактори

Рисковите фактори, предразполагащи мозъка към дегенеративни изменения са диабет, хипертония, затлъстяване, тютюнопушене, липса на физическа активност, инсулт, сърдечни проблеми, депресия.

Физическата активност, социалните взаимодействия и умствените дейности могат да помогнат за предотвратяване на отключването на деменция.

Признаци и симптоми на деменция

Забравянето на разни неща, губенето на представа за времето са най-ранните признаци на деменция. След това идват трудностите в общуването, неспособността за спазване на лична хигиена, поведенчески промени настъпват в средната фаза на заболяването.

Затрудненото ходене, трудностите при назоваването на имената на близките, пълната зависимост от тях и бездействието, стоенето на едно място и гледането в една точка настъпват в късния етап на болестта.

Още по темата

Пациентите развиват поведенчески аномалии като превъзбуда, халюцинации (слухови, зрителни), дори налудничави убеждения и страхове.

В средната фаза са възможни състояния като импулсивност, хиперсексуалност, хиперфагия (силен глад) и агресивни изблици.

Много характерно за пациентите с деменция е изгубването на географска ориентация, дори когато са в близост до дома си, където обстановката е напълно позната. В много от случаите страдат от апраксия (загуба на способност за целенасочено движение) и агнозия (загуба на способността за разпознаване).

Приблизително 2/3 от пациентите с деменция под каквато и да е форма започват да проявяват поведенчески проблеми с редица симптоми, които включват безпокойство, депресия, агресия и неспособност за ориентация.

Много от тях изпитват изпълнителна дисфункция, която пречи на извършването на задачите, които мозъкът има за решаване. Следователно пациентите не могат да вземат решение, което пречи да планират своите задачи.