От момента на прекрачването в класната стая пред децата се появяват много социални предизвикателства. Докато някои деца могат да се справят с всяка ситуация, за други преодоляването на препятствията във взаимоотношенията, изисква навременната и адекватна реакция от страна на учители и родители.

Ето едни от най-честите проблеми, с които децата се сблъскват в училище.

Подигравки и тормоз

За съжаление подигравките и тормозът са често срещани в училище. Проблемът с отрицателното поведение на децата се наблюдава не само в по-горните класове, но и при по-малките ученици. Най-често причината за появата на агресия в децата е семейната среда или когато те са били вече обект на подигравки или тормоз от страна на свои връстници.

Самота

Създаването на приятелство е по-голямо предизвикателство за някои деца, отколкото за други. Някои родители са загрижени, ако децата им нямат много приятели. Въпреки това, не забравяйте, че не е важен броят на приятелите, а дълбочината на приятелствата. Създаването на добри приятелства отнема време.

Отхвърляне

Отхвърлянето също е често срещан училищен проблем. Тук не само, че децата не успяват да създадат приятелства, но ясно им бива показано, че те са нежелани в групата. Така например, понякога по време на учебния процес на някои деца не се дава възможност да се изявят и те биват подценявани.

Въпросите на половете

Момчетата и момичетата започват да се опознават един с друг по време на началното училище. Първоначално по време на игри в свободното време, двата пола играят поотделно. С времето започват да стават все по-информирани за противоположния пол и дори могат да претендират за статус „обвързани“.

Още по темата

Въпреки че тези прехвърчания на първи емоции са безвредни, понякога се случва други деца да разпространяват слухове, клевети за своите връстници, които достигат до учителите и родителите. В тези моменти е изключително важна реакцията на възпитателите и семейството.

Децата не бива да бъдат сочени с пръст и обвинявани, нападани, а да се поговори с тях открито и да им бъдат разяснени грешките (ако има такива), които са допуснали.

Снимка: istock