Асоциация Родители представи първия наръчник за родители на деца в детската градина.

Книжката излиза под заглавие „Добре дошли в детската градина, родители!“ и има за цел да подпомогне родителите в процеса на адаптация на децата при постъпване в детската градина. Изданието излиза с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2015, в тираж 11 000 броя и се разпространява безплатно до всички детски градини на територията на Столична община за родителите на деца, постъпващи в градина.

Наръчник „Добре дошли в детската градина, родители!“ предлага практически съвети в помощ на родителите при използването на модели на позитивно възпитание и ненасилствени педагогически подходи, които да бъдат прилагани както от семействата, така и от екипите на детските градини.

Чрез запознаване с особеностите на възрастовото развитие и чрез подобряването на диалога между семейството и образователните институции, наръчникът допринася за повишаване на качеството на грижата и предучилищното образование на децата в детските градини в София.

Запознайте се с откъс от наръчника, представящ какво точно научават децата в детската градина:

„Ето нещата, които научих там:

Разделяй всичко с другите.

Играй честно.

Не удряй хората.

Връщай нещата там, откъдето си ги взел.

Почиствай след себе си. Не вземай неща, които не са твои.

Нараниш ли някого, извини се...

Живей хармонично – всеки ден мисли, учи, рисувай и пей, и танцувай, и сви-ри, и се труди по малко.

Всеки следобед си поспивай.

Излезеш ли навън, оглеждай се, когато пресичаш, дръж се за ръка и не се отделяй от другите.

Вярвай в чудеса...

Помислете си колко по-добър би бил светът, ако всички ние – целият свят – похапвахме бисквити с мляко към три часа всеки следобед и после се мушвахме в леглата, за да поспим. Или ако всички правителства спазваха основните правила да връщат нещата там, откъдето са ги взели, и да почистват след себе си.

И също така, независимо от възрастта, продължава да бъде вярно: излезете ли навън, по-добре се дръжте за ръце и не се отделяйте един от друг.“

Наръчникът е публично достъпен и може да го откриете тук.