От МОН обявиха датите за ваканциите през новата учебна година, както и датите за матурите след 4, 7 и 10 клас.

Със заповед на министъра на образованието и науката са утвърдени датите за националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити през 2024 г.

Националното външно оценяване по български език и литература за 4 клас ще е на 27 май, а по математика - на 28 май.

Изпитът по български език и литература за учениците от 7 клас ще е на 19 юни, а по математика - на 21 юни. Тези дни са неучебни.

Десетокласниците ще положат изпитите си на дати, различни от тези за седмокласниците. Изпитът по български език и литература ще е на 10 юни, а по математика – на 12 юни, като дните ще са учебни.

Матурата по български език и литература за зрелостниците ще бъде на 17 май, а втората задължителна матура и изпитът по професионална квалификация – на 20 май. Тези дни са неучебни.

Есенната ваканция на учениците е определена в периода от 28 октомври до 1 ноември предвид насрочените местни избори, като се запазва броят на ваканционните дни.

Коледната ваканция ще бъде от 23 декември до 2 януари, междусрочната - от 3 до 5 февруари, пролетната – от 30 март до 7 април за учениците от 1. до 11. клас и от 5 до 7 април - за учениците от 12. клас.