Казват, че човек трябва да внимава какво си пожелава. И това е самата истина. Нашите желания могат да привлекат към нас положителни или отрицателни събития и следващата индийска притча ще ви го докаже.

Притча за дървото на желанията

Веднъж един човек попаднал в рая. Според индийските вярвания в рая има дърво, което изпълнява желания. Всеки, който седне под него и си пожелае нещо, ще го получи на мига и в изобилие.

Легнал пътникът да поспи, тъй като дълго време вървял. След като се събудил много гладен, веднага си помислил:

– Толкова съм гладен. Ако имаше малко храна да хапна.

И в този момент пред него се появила храна. Човекът бил много гладен и за миг не се замислил откъде идва храната. Не след дълго ожаднял и си помислил:

– Ех, ако имаше и нещо за пиене.

И в този момент пред него се появило чудно вино. Мъжът се излегнал удобно под сянката на дървото, радвал се на прохладния вятър и отпивал доволно от виното. Минало време и мъжът започнал да се замисля за храната, за виното, откъде са дошли.

– Какво се случва? Може би сънувам? Или има някакви привидения, които си правят шеги с мен?

Тъй като лежал под дървото на желанията, то изпълнило и това с привиденията, които били ужасяващо страшни.

Още по темата

– Сигурно ще ме убият! – помислил си мъжът.

И те го убили.

По материали от elims.org.ua