Всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса „Какъв е смисълът на живота?“. Никога не можем да намерим само един отговор. Днес споделяме една поучителна история, която ще ви разкрие къде се крие смисълът.

Притча за смисъла на живота

Един ден мъдър учител събрал своите ученици.

– Учителю, какъв е смисълът на живота? – попитал един от учениците му.

– Чий живот? – изненадано отговорил учителят.

– Като цяло. Човешкият живот. – казал младежът.

Учителят поел дълбоко въздух и след това казал на учениците си:

– Опитайте се да отговорите...

Един ученик казал:

– Може би в любовта?

– Не е зле – казал мъдрецът. – Но има ли достатъчно любов, за да кажем в края на дните си „Аз не живях напразно.“?

Тогава друг ученик добавил:

– По мое мнение, смисълът на живота е да оставиш нещо завинаги. Като вас, учителю.

Мъдрецът се усмихнал и отговорил:

– Казваш, че повечето хора живеят напразно?

Друг ученик колебливо се включил в разговора.

Още по темата

– Може би не бива да се търси смисъл.

– Обясни защо мислиш така. – казал учителят.

– Ако зададем този въпрос, а след това дадем точен и категоричен отговор, винаги ще има съмнение относно него. И как ще намерите такъв отговор, който никой да не оспори?

– Така е! Значението на живота е да го живееш. – усмихнал се мъдрецът.