Везни

Ще разполагате с благоприятни условия за уреждане на юридически спор. Не се опитвайте да придобиете нещо, което не ви се полага по право.