Лъв

Единственото затруднение, което може да изпитате, е да отделите важното от маловажното. При тези обстоятелства е без значение с какво точно ще уплътните времето, с което разполагате. Достатъчно е просто да си осигурите заетост.