Независимо дали са скрепени с брак или не повечето връзки за цял живот преминават през едни и същи фази.

Първа фаза – меден месец: Обикновено първите няколко години, когато все още ги няма децата, на преден план е любовта и страстта.

Втора фаза – улягане: Все още нямате дете, но пък романтичните дни сякаш са отминали. Опознавате партньора си като човек не само с качества, но и с недостатъци. Учите се въпреки тях да сте един екип с обща цел в живота.

Трета фаза – истинският живот: Ето ги и децата, едно или няколко, взимате важни решения за кариерата си, имате свой дом, вероятно вече изплащате някакъв кредит и всичко е в неестествено забързан ритъм. Този период е труден и често се появяват препятствия като изневяра или подаване на документи за развод.

Четвърта фаза – празна къща: Децата вече са големи, имат свой живот и вие отново сте само двамата. След толкова години се опознавате отново.

Пета фаза – спокойни старини: Живеете със своя партньор и се радвате на своето приятелство и уважение. Наслаждавате се на времето с внуците.

Експлозия – може да се случи по всяко време и във всяка фаза от съвместния живот на двойката. Голям стресов фактор променя значително начина на живот като например – сериозно заболяване, уволнение, което влияе изключително негативно върху семейния бюджет, смърт, здравословен проблем, който възпрепятства създаването на поколение.

Снимка: Reuters

Прочетете още: