Чистенето е неприятен процес за повечето домакини. Понякога той може да се превърне и в опасен, ако по грешка смесите някои препарати за почистване.

Кои са веществата, които не трябва да смесвате по никакъв повод при чистене?

Амоняк и белина

Някои препарати за почистване съдържат амоняк. Белината пък е базирана на натрий и хлор. Комбинирането им може да доведе до токсични изпарения, които могат да предизвикат сериозни химически изгаряния по кожата, лицето, очите, белите дробове, гърлото.

Храни, които не бива да комбинирате при диета

Оцет и белина

Когато смесвате киселинен продукт с белина се отделят отровни хлорни пари. В този случай те също предизвикват химически изгаряния, най-вече по очите и белите дробове. Ако вдишате такива пари потърсете незабавна лекарска помощ.

Перхидрол (хидроген пероксид) с оцет

Смесването на водороден прекис с оцет води до пероцетна киселина. Тя е силно корозивна и може да създаде дразнещ ефект. При по-високи концентрации може дори да се получат изгаряния и наранявания по кожата, очите, носа, гърлото, белите дробове.

Спирт и белина

Може да ви се стори практично да смесите спирт с белина, за да почистите някакво силно замърсяване, но това е грешка. При тази комбинация се отделя хлороформ. При вдишването му ще се почувствате замаяни. Възможно е даже да изгубите съзнание. При това положение излагате на огромен риск не само кожата и очите си, но цялата нервна система, белите дробове, черния дроб, бъбреците.

Комбинации от храни, помагащи в отслабването

В зависимост от концентрацията на хлороформа може да се стигне дори до смърт.

Още по темата

Белина и препарат за почистване на тоалетни

Много от препаратите за почистване на тоалетната чиния са с киселинна формула. Смесването им с белината води до токсични изпарения. Използвайте или единия препарат, или другия.

Два различни препарата за отпушване на канали

Всеки препарат за отпушване на канализацията е с различна формула. Изрично забранено е да смесвате различни препарати, за да избегнете не само отделянето на отровни пари, но и отделянето на хлорен газ, който може да доведе до експлозия и големи щети.