4 лесни начина да разпознаеш навреме инсулт

Една жена се спъва и пада по време на барбекю.. Уверява всички, че е добре (предложили са й да извикат бърза помощ), Казва, че просто се е спънала, защото е с нови обувки. Помагат й да се изчисти и й дават нова чиния. Джейн изглежда малко замаяна, но продължава да се забавлява цяла вечер. По-късно съпругът й се обажда на всички, че жена му е приета в болница (в 18 ч. тя умира). На барбекюто е получила удар. Ако знаеха как да открият признаците на инсулта, може би Джейн щеше да е още жива. Някои хора не умират, но остават в безпомощно и безнадеждно състояние.

Нужна ви е само минута да прочетете това:
Един невролог твърди, че ако може да лекува жертва на инсулт до три часа след настъпването му, той може напълно да премахне последствията от него. Същественото е инсултът да бъде разпознат, диагностициран и след това лекуван в рамките на 3 часа, което е трудно.

Как да разпознаем инсулт
STROKE: (за тези, които знаят английски) Запомнете първите три букви S. T. R.
Понякога инсултът се открива трудно. За съжаление, липсата на знание води до тежки поражения. Жертвата на инсулт може да получи тежки мозъчни увреждания, ако околните не разпознаят навреме симптомите.
Сега лекарите твърдят, че ВСЕКИ може да разпознае лесно инсулта чрез три лесни теста:
S (SMILE) Поискайте човекът да се усмихне
T (TALK) разговаряйте с човека и поискайте да повтори някое просто изречение няколко пъти (последователно) (напр. Днес навън грее слънце)
R (RAISE) Накарайте го да си вдигне двете ръце. Ако човекът има проблем с който и да е от тези прости тестове, извикайте незабавно бърза помощ и обяснете симптомите.. Към това сега добавяме четвърти тест – накарайте го да си изплези езика (стегнат „на пръчка“) Ако езикът е отпуснат, ако човекът върви на една страна, това също е признак за инсулт. Един кардиолог твърди, че ако всеки, който получи това писмо, го изпрати на 10 човека, има шанс да бъде спасен поне един живот – аз се погрижих да го прочетат и тези, които не знаят английски, Останалото е във ваши ръце :). ?
Преведе от английски Георги Георгиев

* * *

Зависимостта от пушенето често е по-силна от майчината любов
Стресът е виновен за безсънието
Защо пълнеем и какво не бива да ядем?