С национална информационна кампания „Твоето здраве е нещо много лично“ ще бъде отбелязан световният месец за борба с рака на дебелото черво – март. Организатори са Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) и Българското онкологично дружество (БОД), обединени в системните си усилия да информират обществото за създаване на нова здравна култура. Кампанията започна от 26 март 2013 с разпространението на информационни картички в 250 популярни столични заведения. Тя цели подобряване на информираността сред населението относно рака на дебелото черво – симптомите, начините за профилактика и възможностите за лечение.

Още по темата

Колоректалният карцином (рак на дебелото и правото черво) е второто най-разпространено онкологично заболяване в света и без съмнение е заплаха. Ежегодно 608 000 души стават негови жертви. У нас, по данни на Националния раков регистър, през 2010 г. с колоректален карцином са диагностицирани 4488 човека (мъже – 2555, жени – 1933). Ракът на дебелото и правото черво се нарежда на второ място по честота при мъжете (16,5%) след карцинома на белия дроб, а при жените е с честота 13,6% и се нарежда на 3-то място след рака на гърдата и рака на матката. Прогнозата за 2013 е лоша – очаква се новозаболелите да бъдат с около 12% повече и да има новооткрити над 5000 случая с колоректален карцином. За да се промени тенденцията на увеличаване на късното диагностициране на заболяването, е необходима информация.

В ранен стадий заболяването е лечимо само чрез хирургична намеса. Симптомите често са неспецифични и обичайно се подминават. Нивото на обществена информираност е ниско. Резултатът – на един от всеки четири пациенти диагнозата се поставя, когато туморът вече се е разпространил до други органи в тялото. В такива случаи усилията на специалистите-онколози са насочени към удължаването на преживяемостта. При ранно откриване, това би довело до пълно оздравяване с възможностите, които осигурява съвременното персонализирано лечение.

Възможността за идентифицирането на специфични молекули (биомаркери) при някои видове тумори спомага за провеждане на индивидуализирана терапия. До този извод достигат най-новите научни изследвания и разработки в областта. Все повече нараства интересът към значимостта на биомаркерите в онкологията, както по света, така и в България. Благодарение на този тест се откриват генетични аномалии в клетките, намиращи се в изпражненията. Самото изследване може да бъде осъществено при поставяне на диагнозата, за да се прецизира най-ефективното медикаментозно лечение, с което неминуемо се пести, както от преживяванията на болния, така и от средствата, които обществото заделя за лечение на рак.

Ракът на дебелото и правото черво (CRC) представлява абнормен растеж на клетки в червото. Тези клетки растат и се делят много по-бързо от здравите клетки и се групират, като по този начин образуват тумор. Множеството кръвоносни и лимфни съдове означават, че ракът може лесно да се разнесе. В повечето случаи ракът на дебелото или правото черво се открива, когато се е разнесъл извън червото. Много по-лесно е да бъде лекуван, когато е открит в ранен стадий, но знаете ли за какви симптоми трябва да следите?

Симптомите на рака на дебелото черво са неспецифични и могат да включват:

  • Кръв/слуз в изпражненията;
  • Промени в начина на изхождане, като диария или запек;
  • Усещане за недоизхождане след изпразване на дебелото черво;
  • Болка или дискомфорт;
  • Необяснима загуба на тегло;
  • Постоянна умора;
  • Необяснима желязо-дефицитна анемия (нисък брой на червените кръвни телца).

Рискови фактори

Възраст: Повече от 90% от пациентите с диагноза колоректален карцином са на 50- и над 50-годишна възраст.

Медицинска анамнеза: Анамнеза за предшестващ рака на дебелото черво, колоректални полипи или хронично възпалително заболяване на дебелото черво (като улцеративен колит или болест на Крон).

Фамилна анамнеза: Известни генетични мутации, фамилна анамнеза за колоректален карцином и/или полипи.

Хранителен режим: Диета, богата на червени и обработени меса.

Други фактори: Ниска физическа активност, затлъстяване, тютюнопушене и висока консумация на алкохол.

Стадии

Стадирането на заболяването е начин за описване на тумора въз основа на неговата локализация или разпространение, както и засягане на други органи в тялото.
Стадий 0: Много ранен тумор в най-вътрешния слой на колона (ин ситу).
Стадий I: Туморът е разположен във вътрешните слоеве на колона, заобиколен от нормална тъкан.
Стадий II: Туморът се е разпространил в мускулната стена на колона, но все още не я е преминал.
Стадий III: Туморът е засегнал съседните лимфни възли.
Стадий IV: Туморът се е разпространил в други части на тялото (метастази).

Седем стъпки, които ни отдалечават от рака на дебелото черво:

1. Ежегодни профилактични прегледи при специалист
2. Внимание към промени в обичайните ни усещания
3. Правилно хранене – превес на жива (растителна) храна в менюто
4. Активен начин на живот – спорт, движение.
5. Съблюдаване на оптимално тегло
6. Ограничаване на вредни навици – тютюнопушене, алкохол
7. Себеуважение и позитивизъм