Научно-експертен онлайн симпозиум по темата за нискоенергийните подсладители, организиран от Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (БСОЗСЗ) и проведен в партньорство с Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), събра водещи експерти по хранене и диететика. Те разгледаха световни и локални за България тенденции и на базата на системни анализи и данни от валидирани научни изследвания опровергаха битуващите митове относно ролята и ефектите от консумация на нискоенергийните подсладители, като подчертаха тяхната роля в здравословното хранене.

Повечето от битуващите и в момента митове и опасения относно нискокалорийните подсладители са изказани в изследвания, правени преди повече от 30 години. Пример за такъв мит е, че нискокалорийните подсладители стимулират вкусовите рецептори и повишават желанието за сладко.

Също така, липсата на калории води до повишен апетит, съответно компенсация при следващо хранене, а оттук преяждане и наднормено тегло. Проф. Анне Рабен от Копенхагенския университет, Дания (Департамент по хранене, упражнения и спорт към Научен факултет), представи изводите от проведени системни актуални научни изследвания, включително при деца, които развенчават тези митове. Техният систематичен преглед и мета-анализи потвърждават, че приемът на нискокалорийни подсладители не води до повишаване на апетита и/или консумация на подсладени със захари храни и напитки. 

Допълнителни систематични прегледи и мета-анализи от проведени проучвания относно ефектите на нискокалорийните подсладители върху гликемичния и инсулиновия отговор опровергават мита, че нискокалорийните подсладители повишават риска от метаболитни заболявания и диабет тип 2. Анализите на проучванията показват, че интензивните подсладители не се отразяват на гликемичния контрол при пациенти с диабет. Приемът на нискокалорични подсладители със или без други калорийни хранителни източници няма ефект върху острата постпрандиална гликимия или инсулиновия отговор.

Проф. Веселка Дулева, началник на Отдел „Храни и хранене“ към Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), онагледи значимостта на намаляване на енергийната плътност на напитките като инструмент за подобряване на здравето с данни от доклада на Световната здравна организация (СЗО) още от 2015 г., който обобщава, че оптималният енергиен баланс е от решаващо значение за поддържане на здравословното телесно тегло и осигуряване на адекватен прием на хранителни вещества.

Доц. Ружа Панчева (дм, педиатър и специалист по хранене и диететика към Медицински университет – Варна) разказа, че харесването на сладкото и отхвърлянето на горчивото представляват вродени отговори и служат като „вратар“ дали да приемем или отхвърлим дадена храна. Тези характеристики обясняват защо сладкият вкус е предпочитан и търсен и защо способността за откриване на вкусове може да влияе върху хранителния избор през целия живот.

В рамките на симпозиума и като обобщение на представената експертна информация, доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, МУ-София, изтъкна, че срещу затлъстяването и съпътстващите го здравни рискове, могат да се вземат превантивни мерки. Тя очерта значимостта на медиите в процеса на превенция, които имат критично важна и отговорна роля за създаване на информиран избор от населението, който да е базиран на авторитетни, общовалидни източници. Необходимостта от по-добра интеграция на комуникацията между учени, регулаторни институции, хранителната индустрия, неправителствените организации и медиите, е ключова за по-добрата информираност на населението по здравословни и научни теми.