На датата 15 май отбелязваме Международният ден на семейството, обявен от Генералната асамблея на ООН. В този ден не само празнуваме, а обръщаме внимание на множеството проблеми на семейството.

При празник, при трудност човек има нужда от подкрепа, а тя идва най-вече от семейството. За да може да я даде то трябва да е здраво, любящо. Много се залага в детството, във възпитанието на подрастващите, бъдещите родители.

Нека всеки от нас обърне внимание на семейството си, на своите деца и родители, дори на по-възрастните, които често забравяме. Така семейството ще е щастливо! А ако има повече щастливи семейства и обществото ни ще е по-добро.