Свободно време

„Рейки за начинаещи“ – Дейвид Венелс

12.03.2012г. / 12 42ч.
Аз жената
„Рейки за начинаещи“ – Дейвид Венелс

За автора:
Дейвид Венелс е дългогодишен рейки учител и практикуващ. Автор е и на още две книги за лечение: „Рефлексотерапия за начинаещи“ и „Цветолечение на д-р Бах за начинаещи“.

За книгата:
Милиони хора по целия свят вече са изпитали благотворното влияние на лечебната практика рейки. Сега и вие имате възможност да изучите основните принципи на този съвършен естествен метод за изцеление и духовно израстване. Рейки упражнява дълбок ефект върху здравето и благополучието на човека, като балансира, пречиства и обновява вътрешната му енергийна система. Ето някои приложения на рейки:

  • За физическо, психично и емоционално лечение и самолечение.
  • За духовно изцеление и самоусъвършенстване.
  • За укрепване на здравето и личните връзки.
  • За решаване на проблеми у дома и на работното място.
  • За лечение на животни и растения.
  • За допълване и усилване на ефекта от други терапии и лечение на стреса.
  • За благослов, напътствия и закрила по всяко време.

Книгата „Рейки за начинаещи“ е разделена на десет части.
В първите глави се описва историята на създаването на рейки системата. Дадени са основни знания за духовната й същност – признаване на наличието на универсална енергия, която има различни имена в различните духовни традиции, и опознаването на тази енергия. Описани са историята на автора на книгата и запознанството му с рейки и духовният път на създателя на системата – д-р Усуи, който е изучавал християнството и след това различните форми на будизъм.
В първите раздели се описва началото на практиката. Има четири рейки нива: първо, второ, напреднали и рейки мастери. Първото ниво означава човек да може да прилага само върху себе си началните познания, усвоени за 3-4 дни. В изходните условия влизат поддържане на вътрешен мир, отказ от някои храни и течности и др. Накратко са описани стъпките в четирите нива. Значително място е отделено на всички позитивни ефекти на системата, които можем да намерим в описанието на която и да е лечебна система.
Пети раздел дава вече конкретни схеми за самолечение с полагане на ръцете върху различни части на главата и тялото.
Шести раздел описва как да се работи с пациент, с детайлни инструкции за предварителния разговор, евентуални странични ефекти и подготовката за справяне с тях. Следват техника за „сканиране на аурата“ и създаване на „отворен канал“. „Отворен канал“ е самият лечител, който трябва да спазва известни хигиенни правила и да направи самонастройка. Дадени са кратки инструкции за изчистване на аурата след сеанса и за сеанси в седнало, легнало положение, от разстояние. Показани са схеми на правилните позиции на ръцете.
Седми и осми раздел са посветени на същността на рейки. Седми раздел обяснява петте основни принципа, които изучаващият рейки трябва да си казва сутрин и вечер:
Не се ядосвай.
Не се тревожи.
Бъди благодарен.
Бъди прилежен (в духовната работа).
Бъди мил с другите.
Това дава разбиране за древния метод за изграждане на щастие.
Петте принципа и въздействието им са разгледани поотделно. Будистката гледна точка за култивиране на добродетели и добър живот е представена с няколко думи като основа за практикуване на рейки.
Осми раздел обяснява същността на болестта. В рейки се търсят кармичните причини за болестите – в съответствие с будистките принципи. Буда е учел, че външният свят е просто проекция или отражение на ума. Когато развием „ума на мъдростта“ чрез медитация, молитва или рейки, ние ще придобием достатъчна яснота на съзнанието, за да прозрем през ежедневното си съноподобно съществуване. Всичко това е описано съвсем стегнато и кратко, след което са дадени няколко прости, но ефикасни – както четем – будистки практики, които помагат за изчистване на кармата чрез полагане на ръцете върху различни части на тялото, като се започне от главата и се стигне до основата на гръбнака.
Девети раздел дава техники за медитация и визуализация със светлина, които са много достъпни и чисти.
В десети раздел няколко рейки мастери, предимно жени и американки, описват случаи от своята практика.

Откъс:

Същност на рейки
Тъкмо днес не се тревожи... Тъкмо днес не се гневи... Почитай родителите си, учителите и възрастните... Изкарвай прехраната си с честен труд... Проявявай признателност към всяко живо същество.

Петте принципа на рейки
Рейки е названието, дадено на една проста, но съвършена система за естествено лечение на тялото и съзнанието, разработена през XIX век в Япония от д-р Микао Усуи. „Рей“ означава „универсален“, а „ки“ (или „чи“ на китайски) – „енергия на жизнената сила“. Много хора възприемат рейки като път за личностно и духовно израстване.
Въпреки че повечето хора не могат да видят чи, съвременната физика ни казва, че енергията е навсякъде: във въздуха, който дишаме, в храната и водата, които поемаме, в светлината на слънцето. Дори неодушевените предмети притежават определена нискочестотна енергия.

Основата на живота
Енергията на жизнената сила, или жизнената енергия, е основа на всичко съществуващо: нещо като фин космически бульон, който подхранва и поддържа жизнения цикъл от раждането до смъртта на всички живи твари. Когато се свържем с тази енергия чрез молитва, медитация или рейки, ние се чувстваме по-малко изолирани и по-цялостни в самите себе си и във Вселената. Преживяваме чувство на единение, осъзнаваме по-добре мястото и ролята си в общия порядък и в същото време усещаме подкрепа, сигурност, откритост и увереност в способността си да бъдем такива, каквито сме, без съмнения и оправдания. Можем да кажем, че тези духовни и лични преживявания са същността на рейки, докато физическите и менталните методи за използването и споделянето й представляват нейната форма.
От будизма и други източни духовни традиции разбираме, че съществуват два основни аспекта на проявление на енергията на жизнената сила: вътрешен и външен. Вътрешното проявление на жизнената сила е фината енергия, която съществува в тялото и съзнанието на всички живи същества. Външният аспект на енергията на жизнената сила е присъщ на растенията, цветята, дърветата, камъните, минералите и кристалите. Тази енергия се използва с лечебно предназначение в цветолечението на д-р Бах, лечението с кристали, хомеопатията, билколечението. Дори разходката сред природата може да има успокояващ и целебен ефект, тъй като там съществува изобилие от външна енергия на жизнената сила, която влияе на собствената ни вътрешна енергия. Тази естествена енергия има съответен ефект върху тялото и съзнанието. И обратно, ако прекарваме твърде много време в градска или стресираща среда, където естествените енергии са ограничени, това може да се отрази зле на здравето ни, особено ако не съумеем да превъзмогнем тези ситуации в съзнанието си или да се издигнем над тях.
Вътрешната жизнена енергия протича по свои пътища в тялото, наречени меридиани. Когато тези пътища са блокирани или дебалансирани, например в резултат на стрес, е възможно да се прояви болест. Повечето допълващи терапии се стремят да помогнат на тялото и съзнанието да възстановят баланса си и да пречистят вътрешните енергии, за да укрепят здравето и благополучието. Това е принципът, на който се основава и рейки като лечебна методика.
Във Вселената съществуват много нива на вътрешна и външна жизнена енергия. На определено ниво рейки може да се разглежда като най-чистата форма на външна енергия, която оказва изключително дълбок ефект върху здравето и благополучието чрез възстановяването на баланса, пречистването и обновяването на вътрешната ни енергийна система. Когато рейки влезе в контакт с блокираната, застояла и дебалансирана вътрешна енергия, тя п>о естествен начин я освобождава и трансформира до най-здравословното ниво, което тялото, съзнанието и средата позволяват.

Енергията на съзнанието
Когато вътрешната и външната енергия на жизнената сила се намират в хармония, притежават една и съща степен на чистота и съществуват на една и съща дължина на вълната и съответна честота, те са много сходни помежду си. Единствената разлика е, че вътрешната енергия на жизнената сила не може да съществува отделно от съзнанието.
Поради тази неразривна връзка между съзнанието и вътрешната жизнена енергия лесно можем да предположим, че усещането ни за родство с дърветата, кристалите, земята и други източници на външна жизнена енергия е резултат от факта, че те също притежават индивидуалност и съзнание. Външната жизнена енергия обаче не притежава съзнание, което, разбира се, не прави дърветата, кристалите и земята по-малко важни или свещени „живи“ обекти.
Вътрешната енергия и съзнанието ни са неделими на фино енергийно ниво. В действителност, макар да не си даваме сметка за това, мислите и чувствата ни се „носят“ от вътрешните енергии. Ако носим положителна вътрешна жизнена енергия с добро качество, може би благодарение на усилването й с рейки, по-лесно ще развиваме положителни нагласи, ще привличаме повече положителни преживявания и ще се справяме с проблемите си с по-голяма лекота. Ето защо, ако съзнателно се опитваме да развием положителни нагласи (увереност, доброта, мъдрост), това ще повиши качеството на вътрешните ни енергии и на свой ред ще подобри здравето ни и много други аспекти на нашия живот. При добра мотивация рейки може значително да ни помогне да подобрим качеството на живота си и да станем по-цялостни и здрави на всички нива, което по естествен път въздейства благотворно на всички около нас.
Хавайо Таката, която някои традиционни практикуващи от Запада смятат за Третия гранд мастер на рейки, пише в статия от седемдесетте години: „Във Вселената – това необятно пространство, което ни обгръща, съществува безкрайна и могъща енергия. Тя е универсална. Неин първоизточник е самият Създател. Тя има неограничена мощ. Тя е енергията, която кара цветята да цъфтят и птиците да летят. Когато едно човешко същество има болка или проблем, то може да почерпи от нея. Тези енергийни вълни с външен източник притежават голяма мощ, която би могла да съживи и възстанови хармонията. Това е природата. Това е Бог. Създателят, който дава сила на децата си, стига да я потърсят“.

Рейки не е само енергия
Много практикуващи, независимо дали са религиозни или не, установяват, че благодарение на рейки духовният им живот се е обновил или съживил. Сякаш рейки притежава способността да води хората, стига да пожелаят, към по-дълбоко осъзнаване на собствената им духовност и потенциал за личностно израстване.
И така, изглежда, рейки има много аспекти и не е само енергия. Тази многостранност предполага мъдрост и състрадание или такова ниво на съзнанието, чиято същност е съвършената мъдрост и състрадание. След като знаем, че съзнанието е неразривно свързано с вътрешната енергия на жизнената сила, можем да разглеждаме рейки като Универсална вътрешна енергия на жизнената сила – най-откритата, най-съвършената, разширена и чиста форма на съзнанието. Може би в момента я възприемаме като външна енергия заради липсата на задълбочено прозрение и ограниченията на ума ни.

Чист вятър от Чиста земя
В редица будистки текстове се говори за жизнената енергия като за „нежен полъх на вятъра“ и тъкмо по този начин много хора преживяват рейки. Затова можем да опишем рейки като Чист вятър или благослов, идващ от свято място – Чист вятър от Чиста земя. „Чиста земя“ е будистки термин за небесата, външно проявление на просветленото съзнание.
Ние сме ограничени създания и живеем в свят на концептуален дуализъм: добро и лошо, светло и тъмно, вътрешно и външно, наличие и липса, аз и друго. Същността на рейки като че ли преминава отвъд дуализма на вътрешния и външния свят към една хармонична пълнота, единство и цялостност, където не съществуват ограниченията на личността и прегради между „аз“ и „другите“. Рейки е неизразима и неподлежаща на описание, постижима само в опита безгранична любеща доброта, мъдрост, красота и съвършенство.

Пробуденият
Много духовни традиции се основават на идеята за „пълно просветление“. Думата „Буда“ всъщност означава „Пробуден“. Просветленото съзнание е вездесъщо; то обхваща целостта на пространството и времето и възприема истинната природа на всички явления непосредствено и едновременно. То е синтез на съвършения покой, радост, любов, състрадание и мъдрост.
Основната цел на Буда е да предотврати или облекчи страданието и да отведе всички живи същества към състояние на пълна осъзнатост и цялостност, стига да пожелаят. Много последователи на други религии смятат, че тези идеи се припокриват със собствените им представи за Бог. В такъв случай би могло да се каже, че дарът на рейки като метод за изцеление е израз или еманация на любещата доброта: форма на благослов, сила и връзка с по-висш източник, който е близък на собствената ни истинна природа и най-добрите ни намерения.
Рейки трудно се поддава на дефиниция. Когато преживяваме рейки, енергията сякаш идва от външен източник. Няма значение дали вярваме, че е породена от външен източник, от Създателя, или я смятаме за отражение на собствената ни висша природа или потенциал. Рейки не е свързана с нито една система от вярвания или догми. Тя се преподава и практикува в почти всички страни по света. Нейната спокойна, целебна мъдрост преодолява всички религиозни, културни и политически граници. Рейки е феномен на опита, който притежава дълбоко лични и същевременно универсални измерения.

Един, но не единствен път
Рейки е приложима за всеки начин на живот на всякакво ниво – физическо, психическо, емоционално и духовно. Тази система ни дава точно това, от което имаме нужда като индивиди; помага ни да развием уникалните си качества, таланти и амбиции по начин, който разкрива неограничения ни потенциал и вътрешната ни природа, както и връзката ни с всички живи същества. Всяко обяснение за това какво е или какво може рейки, едва се докосва до повърхността.
Действителната същност на рейки се намира отвъд понятията, думите и идеите. Те обаче са ни необходими като форма, в която можем да преподаваме, разпространяваме и споделяме рейки с другите. В този смисъл „Традиционната форма“ – формата, в която се преподава от рейки мастерите още от времето на д-р Усуи, е вход към същността. Имаме нужда да обсъждаме и споделяме преживяванията си с рейки, за да постигнем вътрешна яснота за тяхното значение, да възприемем и осмислим прозренията си, да продължим напред и да обогатим живота си в ежедневието. Имаме нужда от форма по отношение на понятийното мислене и език, за да отворим сърцето и ума си и постепенно да научим уроците си.
За някои рейки е просто полезно средство за лечение. За други е допълнение към настоящия им духовен път или самостоен път към духовно и личностно израстване. В зависимост от начина, по който гледаме на света, всеки от нас си изгражда различно мнение и преживява рейки по свой собствен начин. Всички обаче споделяме едно и също основно желание – да бъдем щастливи, и имаме еднаква възможност да изпитаме благотворния ефект на рейки.
Всички носим в себе си способността да изцеляваме себе си и другите. Някои достигат лесно до това качество чрез молитва или медитация без помощта на рейки. Рейки не е задължителен елемент за развиването на лечителски способности или за напредването по духовния път, но може да ни предостави неоценима помощ.

Обем: 240 стр.
На книжния пазар от 24 февруари 2012 г.
Корична цена: 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1045-8

Прочетете още:

Коментирай