Съдбата често изпитва нашето търпение. Стремим се към успехи, търсим нова любов, мечтаем за лятото... Все моменти, които не искаме да чакаме, копнеем да се случат на момента. Следващата поучителна история разказва именно за силата на търпението. Защото понякога единственото, което се изисква от нас е да чакаме.

Притча за мътната вода

Вървял някога великият Буда с учениците си из гората. Точно когато били много ожаднели, видели изворче. Всички се хвърлили към водата, но от нетърпение се сбутали и я размътили. Започнали да се чудят какво да правят.

Буда настоял да продължат по пътя си. Учениците били много жадни и молели своя учител да изчистят изворчето, но Буда бил непреклонен.

Още по темата

След часове ходене достигнали до следващо изворче, но то също било кално. Тогава Буда дал канчето на един от учениците си и му наредил да се върне и да вземе вода от предишното изворче. Когато ученикът стигнал до водата, тя била чиста, калта се била утаила.

Извод: Има неща в живота, които не стават с правене, трябва да ги оставиш и да им позволиш да се случат.