Считате ли себе си за успели личности? Хората често се делят на два типа – успешни и неуспешни. Също като оптимиста и песимиста, те са на два различни полюса. И двата типажа могат да бъдат лесно разпознати.

В следващите редове ще видите няколко основни разлики между тези, които постигат успехи и тези, които недоволно им завиждат.

Успешните хора стават рано и работят до късно. Неуспешните проспиват голяма част от времето, в което могат да работят.

Успешните хора разделят успеха с екипа, с който са работили. Неуспешните забравят за другите и приписват успехите само на себе си.

Успешните хора никога не забравят да благодарят и да проявяват нужната любезност. За разлика от тях, неуспешните хора критикуват останалите с повод и без повод.

Успешните хора могат да прощават. Неуспешните не познават прошката. Те нито я искат, нито я дават.

Успешните хора винаги са заобиколени от интересни четива. Неуспешните „нямат време“ и желание за мъдри книги.

Успешните хора живеят в настоящето. Неуспешните не виждат настоящето, не мислят за бъдещето, а стоят в миналото.

Успешните хора споделят своите познания и идеи с останалите. Неуспешните пазят всичко това за себе си.

Успешните хора обсъждат идеи, неуспешните обсъждат хората.

Успешните хора излъчват радост и позитивизъм към живота и хората, които срещат по пътя си. Неуспешните хора излъчват недоволство и завист.

Успешните хора са готови на промени и виждат в тях нови възможности. Неуспешните хора се страхуват от промените и ги избягват.

Успешните хора се радват на успехите на другите. За неуспешните моментът на радост идва, когато виждат чуждите неуспехи. Те винаги тайно се надяват някой да се провали.

Още по темата

Успешните хора поемат отговорност за грешките си. Неуспешните обвиняват другите.

Успешните хора развиват постоянно своите възможности. Неуспешните мислят, че всичко знаят.

Успешните хора имат широк поглед за света около тях. Неуспешните обикновено се фокусират само върху една точка.

Успешните хора винаги си поставят цели за изпълнение, които следват. Неуспешните хора никога не си поставят цели.

Успешните хора имат смели мечти. Неуспешните хора не мечтаят.

Снимка: Thinkstock