Следващият забавен тест ще ви отвлече за няколко минути на едно екзотично пътуване. Вземете си лист хартия и химикалка. Концентрирайте се върху това, което ще прочетете в следващите редове.

Представете си, че се намирате в пустинята, възседнали камила. Пред вас виждате:

1. Куб...
А сега си представете и запишете с няколко думи на листа, колко е голям този куб, какъв цвят е, имали нещо във вътрешността си...

2. Виждате стълби...
Какъв цвят са? От какво са направени? Колко е разстоянието между стълбите и куба?

3. Виждате кон...
Какво е разстоянието между куба и коня? Какъв цвят е конят? Какво впечатление ви оставя? Дали конят е вързан? Има ли седло? Какво усещате като го гледате?

4. Има ли цветя около вас? Какви са? Ухаят ли и какви усещания оставят във вас?

5. Задава се буря...
На каква дистанция е бурята от куба? Как изглежда? Преминава или се задържа?

Решение на теста:

1. Куб:

Кубът – това сте вие. Това, което сте написали за него е отражение на вашите мисли за вас самите. Така например, ако кубът е жълт или направен от камък, означава, че сте топла личност, която притежава голяма сила и устойчивост.

Разстоянието между вас и куба показва разбирането ви за вас. Ако кубът е далеч, означава, че не се познавате достатъчно. Размерът на куба показва какво мислите за себе си. В случай, че го виждате голям, то егото ви също е такова. Малките размери на куба показват, че сте личност, която мисли и за другите.

2. Стълби:

Стълбите са отражение на вашите приятели. Ако са подпрени на куба, означава че вашите приятели разчитат на вас. Ако стълбите подкрепят куба, означава че зависите от приятелите. Разстоянието между стълбите и куба разкрива колко сте близки с приятелите.

Цветовете, в които ги виждате и това, което мислите за тях подсказват вашето отношение и мисли към приятелския ви кръг.

3. Кон:

Конят, това е вашият партньор. Ако се намира близо до куба означава, че сте много близки. Ако има седло, това показва, че вие искате да го контролирате. Това, което мислите и усещате за коня, отразява усещанията ви за любимия човек.

4. Цветя:

Цветята са отражение на вашите деца. Тези, които имате или ще създадете с половинката ви. Ако се намират в близост до куба, означава че сте си близки с тях.

5. Буря:

Тя е знак за препятствия в живота ви. Ако е близо до куба, показва, че трудните моменти са често срещани в живота ви. Ако бурята е малка и бързо отминава, това показва, че в живота ви има малки препятствия, които вие успявате да преодолеете с лекота.

Снимка: Istock