Няма работно място без проблеми. И под проблеми нямаме предвид проблеми с условията на работа. Винаги има нещо, което да не се харесва на работника по един или друг начин.

Проблемите, които сами си създаваме, както и проблемите, свързани с колегите са неща, от които никой не може да избяга. Във всеки офис има сплетни, съревнования, лицемерие и определени политики, които изграждат работната среда.

В такива непредвидими условия човек лесно може да допусне грешки. Някои грешки могат да са толкова фатални, че да ви донесат уволнение. Кои са най-грубите сред тях?

Писане на непрофесионални имейли

Писането на официална кореспонденция е важно и се извършва според някои предварително установени правила. Всяка фирма има своите политики относно кореспонденцията, които трябва да се изпълняват.

Ужасно лошо впечатление прави, ако тези правила не се спазват. А най-грубата грешка в случая е грешното изписване на името на шефа ви, пропускането на поздрав накрая на имейла, пропускане на вашето име, пускане на невярна информация.

Това демонстрира меко казано неуважение към целия работен процес. Правописните грешки също правят не по-малко лошо впечатление.

Обещаване за изпълнение на задачи без реална преценка дали са възможни

Някои служители се притесняват да отказват на шефа си дадени задачи, за да не ги порицае, накаже финансово или уволни.

Ако искате да сте изправени с гордост и самочувствие пред шефа си, трябва да имате смелост и да му отказвате, когато това се налага. С необходимите аргументи, разбира се.

Често началниците са свикнали да изискват резултати или изпълнение на задачи от служителите си без да си дават сметка всъщност възможно ли е това в поставените граници. Служителите обикновено са по-наясно с тези подробности, тъй като те са пряко засегнати от естеството на работа всеки ден.

Не се чувствайте длъжни да приемате всичко, спуснато от ръководството, ако то не може да бъде изпълнено в определени рамки. Споделяйте опасенията си и искайте отсрочки. Няма нищо лошо в това да покажете мисъл в работния процес. Не сте роботи в крайна сметка!

Смесването на работата и секса

Често срещана грешка, която почти винаги завършва зле. Чувства могат да възникнат между колеги. Понякога те прерастват в наистина реална връзка. Но неслучайно хората са казали да не се набъркват чувствата там, където са намесени пари и кариера.

Лесно можете да пострадате както емоционално, така и професионално, ако смесвате работа и секс, особено ако в картинката е намесен и шефът ви!

Неразбиране и незачитане на политиката на фирмата

За да бъдете уважаван и ценен служител, преди всичко трябва да познавате и спазвате политиката на фирмата. Във всеки офис си има предварително изградени правила, които е добре да се спазват, независимо дали са гласни или негласни.

Ако не успявате да се научите на тези правила или умишлено не ги спазвате, защото не сте съгласни с тях, това няма да ви помогне в работата. Не само че няма да бъдете приети добре в екипа, но и може да бъдете изключени от него.

Много фирми смятат, че да си вършиш работата е важно, но да си добра част от екипа е по-важно, така че бъдете по-бдителни и усетете добре атмосферата във фирмата, в която работите в момента.