Свободно време

Важни комуникативни умения, които помагат в общуването

Как да подобрим комуникацията си

10.01.2018г. / 12 34ч.
Илияна Николова
Снимка: istock

Снимка: istock

Ефективната комуникация може да се окачестви и като изкуство. Не е лесно да общуваш с хората по най-правилния начин.

Някои са интроверти, трудни за разбиране, затворени и дълбоко чувствителни. Други говорят много, но всъщност не казват нищо съществено.

Връзка от разстояние – мисията възможна!

Езикът на тялото, позата, жестовете, контактът с очи – всичко е от значение за воденето на пълноценна комуникация.

Кои са основните комуникативни умения, които подобряват общуването с околните?

Съсредоточаване

Фокусирането върху разговора е важно. За да имаме добра комуникация е необходимо да изслушваме внимателно събеседника си и да анализираме неговите мисли. Така можем по-щателно да вникнем в размяната на информация.

Важно е също така да подбирате изразните си средства. Те трябва да са ясни, без уклончивост и с добре подбрани думи. От първостепенна важност за добрата комуникация е първоначалната преценка с кого всъщност говорите. Това спомага в ориентирането и подбора на изразни средства.

Демонстриране на увереност

Изследванията показват, че уверените в себе си и качествата си хора умеят да водят продуктивна комуникация с околните. Другите също възприемат самоуверените хора с характер по-добре. Вдъхването на доверие тук играе голяма роля.

Интимност и близост – върнете се във връзката!

Език на тялото – той ще ви помогне да комуникирате ефективно и достъпно. Не кръстосвайте ръце, защото това инстинктивно подсказва на събеседника вашата негативна нагласа и притеснение.

Контакт с очите – наблюдавайте пряко събеседника си. Когато говорите недейте да шарите с поглед във всички страни, защото това издава несигурност и неискреност. Гледайте го в очите, но не втренчено. Също така, когато той или тя говори създайте зрителен контакт, а не се разсейвайте, защото ще обидите партньора си в комуникацията.

Научете се да слушате

Слушането е активен, не пасивен процес, както много хора смятат. За да вникнеш и обработиш информацията, която получаваш, е нужно внимание и аналитичен ум. Освен това слушането е двустранен процес. Ако искате да бъдете чути и най-вече изслушани, трябва да се отнасяте с акуратност към събеседника си.

Коментирай