Всеки родител има свой собствен подход към детето и прилага своите лични разбирания в методите си на възпитание. Някои родители избират да са по-строги към децата си, имат големи изисквания към тях, докато други са по-либерални и се отнасят към децата си по-скоро като към приятели.

Как определяте себе си като родител? Дали сте от прекалено грижовния тип или пък амбициозния, дали сте либерална или по-консервативна в методите си на възпитание на децата? Всички тези въпроси имат своя отговор и може да го намерите тук.

Решете краткия ни тест и проверете на кой профил отговаряте.