Почти всеки човек е срещал, разговарял или слушал лекцията на личност, която умее да привлича лесно вниманието към себе си, да получава отговорите, които би желала или елегантно да не отговори на поставени въпроси. Тогава си задаваме въпроса „Каква е тайната им, как го правят?“.

Истината е, че голяма част от тези личности прилагат лесни психологически трикове, с които успяват да влияят на другите. В следващите редове споделяме няколко, които може да ползвате всеки ден.

Попадате в ситуация, която трябва да се разреши, защото е във ваш или общ интерес. В такъв случай никога не започвайте искането си с „Можете ли да се обадите на съседите?“. Така човекът от другата страна ще мисли, че му задавате теоретичен въпрос. Дори и да ви отговори с „Да“ не означава, че това ще се случи. Вместо това формулирайте въпроса си така. „Моля, обадете се на съседите“.

По време на служебна среща, почти винаги присъства колега, който не ни е симпатичен. Ако искате да го накарате да се почувства неудобно, погледнете го в средата на челото му по време на разговора.

Любопитни факти за оптимистите

Разговаряте с някого, но той се опитва да избегне отговора на въпроса, който му задавате. Просто направете пауза в разговора, но не спирайте да го гледате в очите. Той или тя ще се почувства неудобно и ще продължи да говори, което е шанс за вас да разберете повече.

Непрекъснато ни се налага да изграждаме връзки от най-различно естество. Така например, ако искате да изградите връзка с колега, помолете го да ви обясни нещо, за което не се сещате (дори и да не е така). По този начин ще подобрите общото отношение към вас.

Наложи ли ви се да зададете въпрос, премигвайте нежно. Най-вероятно ще получите утвърдителен отговор.

Ако започнете да кимате леко по време на разговор, човекът, с когото разговаряте, ще бъде по-внимателен към думите ви, без дори да разбере защо.

Японски поговорки за живота

Провокатори никога не липсват край нас. Неволно могат да ни въведат в спор, конфликт, да кажат нещо, с което да ни подведат да говорим за някого. В такива ситуации просто кажете нещо хубаво, а провокаторите ще се напрегнат още повече.

Още по темата

Имате ли в екипа си колега, който е малко мързелив? Когато му давате задачи не му казвайте „Направете това“. Заменете този израз със „Започни с това“. За него, психологически ще изглежда, че има по-малко работа, защото трябва да започне с нещо малко. След като приключи със задачата си, използвайте „Много добре. Продължи с .... “. В този случай има голяма вероятност колегата ви да се справи успешно със заданието, защото ще изглежда, че има по-малко работа.

В градския транспорт винаги има някой, който ни гледа втренчено. За да го разсеете от себе си погледнете към обувките му и задръжте погледа си за няколко секунди. Със сигурност ще го накарате да се чувства неудобно.

Знаете ли, че хората си спомнят повече в детайли какво се е случило в началото и в края на деня. Ако ви предстои важна среща, интервю за работа, опитайте се да си ги насрочите сутрин или в късния следобед.