Младите хора в България не искат да плащат в брой. Банковите карти, които установиха ред в света на няколко други поколения, за тийнейджърите също не са последен писък на модата. Дигиталните карти обаче са съвсем съвременен продукт, който вече стана модерен сред младежите. С едно докосване на смартфона до ПОС терминал, позволяващ безконтактни плащания, вашият тийнейджър може да плати съгласно лимити, одобрени от родителя.

Какво представляват дигиталните карти?

Дигиталната карта е нов вид банкова карта, с която можете да правите плащания чрез Вашия мобилен телефон, без физически да ползвате познатата ви пластика. Иновативният продукт беше въведен на българския пазар от Fibank (Първа инвестиционна банка). Плащането с дигиталната карта е бързо – само с доближаване на мобилен телефон до ПОС терминал за безконтактни плащания.

Дигиталните карти се издават като допълнителни към вече съществуваща сметка с дебитна карта от Fibank. При картите за тийнейджъри (14 – 18 г.) Debit Mastercard PayPass Teen от Fibank лимитите и операциите са ограничени спрямо желанието на родител/настойник.

Как се плаща през мобилен телефон?

Всеки притежател на Debit Mastercard PayPass Teen може да плаща на ПОС терминал през мобилния си телефон, поддържащ NFC и с лицензирана операционна система Android (не по-стара версия от 4.4). Така, само с едно докосване на телефона, младежите могат свободно от всяка точка на света да пазаруват по достатъчно модерен начин.

Трябва ли му на вашето пораснало дете дигитална карта Debit Mastercard PayPass Teen?

Изследване на Първа инвестиционна банка, проведено сред родители на тийнейджъри, показва положителната им нагласа към издаване на дигитална карта на името на детето. 58% от родителите заявяват, че биха издали дигитална карта, а сред основните причини, освен сигурността, посочват и факта, че е удобно: „Детето ми винаги носи телефона си с него.“

За да отговори на нуждите и очакванията на своите клиенти, Fibank въведе промени по отношение на дебитните карти Debit Mastercard PayPass Teen. След съгласие на родител/настойник, тийнейджърите вече могат да дигитализират своите карти чрез заявяване на достъп с ограничени активни права в мобилното приложение Моята Fibank – „Light“. Обхватът на картите вече е разширен и са възможни разплащания онлайн в рамките на предварително одобрени лимити.

Анкетите показват, че използването на банкови продукти от ранна възраст спомага за финансовото образование на децата и ги подготвя за правилно разпределение на собствения бюджет в бъдеще.