Далечен Бутан е известен с лидерството си в класацията за най-щастливо място. Още през 1972 г. Джигме Синйе Уангчък, който е крал на Бутан по това време, заявява, че „брутното национално щастие е по-важно от брутния вътрешен продукт“. Това негово изявление води до идеята Бутан да се превърне в най-щастливото място, благодарение на стратегии и политики, които да запазят природата на държавата, колкото е възможно по-чиста и непокътната от човешка ръка, а населението да живее в хармония с нея.

За да се реализира идеята за брутно национално щастие, правителството на Бутан поставя щастието на народа като основен приоритет в своето управление.

Журналистката Карен Лим от Her World, прекарва една година в Бутан, за да работи и същевременно да разбере какви са нещата, които правят Бутан толкова смирено и щастливо място. Представяме ви някои от нейните изводи.

1. Щастието не е в това да имаш печеливш бизнес

В Бутан съществуват множество дребни фирми и бизнеси, чиято цел е да помагат на маргинални групи в обществото. Много от местните бизнеси са намерили начин да създават обществени инициативи, чрез които да помагат на отделни групи в социума и да извършват дейност, характерна за неправителствените организации. Което означава, че голяма част от дребния и среден бизнес в Бутан не се стреми към свръхпечалба, а отделя немалка част от приходите си, за да ги върне към обществото и околната среда.

2. Щастието е да принадлежиш към общност.

Населението на Бутан е малко – около 735 000 души живеят в държавата плюс три общини в Сингапур. Това означава, че обществото е тясно свързано помежду си и много хора се познават или са роднини. Малките общности помагат и сближават хората, които в други условия в по-големи общества и държави изобщо не биха се познавали и контактували. Принадлежността към някоя от малките общности в Бутан прави хората сплотени и щастливи.

3. Щастието е в това да си добър и да проявяваш съчувствие.

Съчувствието е богатството на хората в Бутан, като според Карен Лим това може да се види всеки ден в отношението на местните хора към животните, особено към бездомните кучета. 

Според журналистката бездомните кучета не са рядкост в Бутан и могат да бъдат видени навсякъде – по пътищата, пред домовете на хората, в магазините. Но е рядкост да видите някой да ги гони или пък удря, което е красноречив израз на добронамереното и толерантно отношение на местното население към животните.

4. Близостта до природата прави хората щастливи.

Най-малко 60 процента от Бутан се състои от гори. А не е тайна, че близостта с природата смирява и успокоява човека. Помага му да открие хармонията в живота си и да е щастлив. Ние сами го усещаме веднага, щом излезем от големия град и потънем в красотата на природата. 

Съхраняването на природата в Бутан е приоритет както за правителството, така и за населението. Конституцията на Бутан не позволява по-малко от 60 % от държавата да е покрита с гори. Резултатът от това решение е, че Кралство Бутан е единствената държава, свободна от въглерод и която абсорбира повече въглероден диоксид, отколкото произвежда.

5. Щастието се корени в това да приемаме ситуациите, над които нямаме контрол

Толкова много ситуации в живота ни нямаме възможност да контролираме, но се притесняваме, тревожим се, ядосваме се или се страхуваме от тях и заради тях. Това не ни прави по-щастливи, а напротив. Отношението на хората в Бутан може да ни бъде пример за това, че трябва да приемаме със смирение нещата, които не можем да променим и на които няма как да влияем. И може би това е ключът към истинското щастие. Да не се стресираме и ядосваме на дребните неща и да бъдем по-широко скроени.