Везни

Участието ви в професионални дискусии ще е с противоречив ефект. От една страна ще имате поле за изява, но от друга не е сигурно, че ще намерите общ език с останалите събеседници и може да се почувствате изолирани. Ще ви е по-лесно, ако заобиколите стереотипите.

Здравословни стъпки за преминаване към лятно часово време

Скорпион

Редувайте физически с интелектуални занимания, за да поддържате тонуса си в оптимално състояние. Споделяйте и обсъждайте проблемите си само с хора, на които имате безпрекословно доверие.