„Ако злото не застигне човека, който го е направил, ще застигне децата му, за да го боли повече.“ – баба Ванга

Какво означава, ако си намериш монета?