„Един от изпитите за лидерство е проверката дали умееш да разпознаеш проблема, преди да се е превърнал в извънредно положение.“ Арнълд Хенри Гласоу

15 позитивни мисли за всеки ден