"Ако не си щастлив тук и сега, няма да си щастлив, където и да отидеш. Навсякъде носиш себе си." Екхарт Толе

Как да откриете щастие в малките неща в ежедневието