„Ако вие не допускате грешки, значи решавате твърде прости задачи. И това е голяма грешка.“ – Франк Уилчек

Как да контролирате гнева си