„Ако разпалиш загаснал огън, дали ще гори същият огън или друг?“ – китайска мъдрост 

По какво се познава, че една връзка няма бъдеще