„Усмихвайте се с лицето и ума си и добрата енергия ще дойде и ще изчисти цялата лоша енергия от вас.“ – „Яж, моли се и обичай“

5 камъка за положителна енергия